Zielone Dni – Posadź drzewo

1.     Zakres promocji

1.1. Promocja Zielone Dni – Posadź drzewo przy każdym zakupie obowiązuje przy wszystkich zamówieniach w oficjalnym sklepie Acer Store: https://pl-store.acer.com/.  Za każdy zakupiony produkt przez każdego konsumenta ACER Europe SA z siedzibą pod adresem Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Szwajcarja (dalej – ‘Acer’) zasponsoruje posadzenie jednego drzewa*, które zostanie zarejestrowane w urzędzie z siedzibą pod adresem 145 Pine Haven Shores Road, Shelburne, Vermont, 05482, zarejestrowanym jako organizacja charytatywna non-profit z misją globalnego zalesiania: https://onetreeplanted.org/.

1.2. Produkty podlegające promocji: Zielone dni – Posadź drzewo przy każdym zakupie dotyczy wszystkich produktów dostępnych w oficjalnym sklepie Acer Store: https://pl-store.acer.com/. 

1.3.   Sklepy uczestniczące w promocji: promocja obowiązuje jedynie w oficjalnym sklepie Acer Store pod adresem URL: https://pl-store.acer.com/. Nie dotyczy zamówień złożonych w innych sklepach online lub stacjonarnych.

1.4.    Oficjalne rozpoczęcie i zakończenie promocji: promocja trwa od 0:01 16 kwietnia 2020 r. do 23:59 27 kwietnia 2020 r.  Każde zamówienie złożone po tej dacie i godzinie będzie rozpatrywane poza oficjalnym czasem trwania promocji i będą miały zastosowanie nasze standardowe warunki i regulamin sklepu.

 2.     Sadzenie drzew

2.1.   One Tree Planted przeznaczy wkład Acer na odpowiednie projekty ponownego zalesiania w Amazonii i Ghanie w celu zapewnienia najlepszych możliwych wyników pod względem wpływu, liczby zasadzonych drzew i przeżywalności drzew.

3.     Ograniczenia i dostępność

3.1.   Ilość produktów: promocja jest zależna od stanów magazynowych. 

4.     Zmiany w regulaminie

4.1.   Oficjalny sklep Acer Store zastrzega sobie prawo do zmiany warunków tej promocji w dowolny momencie, w tym modyfikacji produktów podlegających promocji, a także anulowania dowolnych zamówień. Składając zamówienie w czasie trwania promocji, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszym Regulaminem i akceptujesz go. 

5.     Zastrzeżenia prawne

5.1.    Jeśli zamówisz jeden z naszych produktów, dokonujesz zakupu, a nie darowizny. Acer wniesie wkład do promocji w oparciu o wyniki tej promocji. Acer opublikuje raport po wniesieniu wkładu na stronie https://pl-store.acer.com/.

5.2.   W zakresie, w jakim pozwala obowiązujące prawo, użytkownik niniejszym zrzeka się i zwalnia Acer oraz firmy partnerskie, pracowników I kierownictwo od wszelkiej odpowiedzialności umownej lub deliktowej(w tym odpowiedzialności I zaniedbania) za wszelkie straty, szkody lub obrażenia jakiegokolwiek rodzaju poniesione przez użytkowników w związku z niniejszą promocją. Użytkownik niniejszym zgadza się, że w żadnym wypadku Acer, jego spółki stowarzyszone, pracownicy i kierownictwo nie ponoszą odpowiedzialności za pośrednie, wynikowe, specjalne lub przykładowe szkody, wynikające z umowy lub czynu niedozwolonego (w tym ścisłej odpowiedzialności i zaniedbania), takie jak, ale nie wyłącznie,

Masz dodatkowe pytania? Przeczytaj FAQ lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

*Wartość darowizny wynosi 1 USD na posadzenie drzewa.